Vrijwilligers maken openen ijsbaan mogelijk

BERICHT VAN HET BESTUUR IJSVERENIGING ROSWINKEL

De ijsvereniging heeft een vervelend bericht uit moeten brengen op 3 februari jongstleden dat de ijsbaan gesloten zou blijven i.v.m. het naleven van de corona maatregelen. Op 4 februari melde zich bij ons vrijwilligers die het mogelijk willen maken om de ijsbaan alsnog te openen. Hiervoor moest gezien de vul tijd en de aankomende vorst zeer snel actie worden ondernomen. Gezien de Corona perikelen wordt het regelement aangevuld met een addendum.

Voor vragen of opmerkingen kunt u zich vervoegen bij de Voorzitter Wilma Nijenhuis. Gezien het Corona moeten er extra regels worden opgesteld. Duidelijk, streng en strak geregeld, helaas is dit bittere noodzaak en we willen en verwachten ook dat eenieder zich hieraan zal houden.

De tijden dat de baan open is: vandaag(vrijdag 12-02 ) gaan we open om 13.30 de rest van de dagen hebben we deze tijden
in de ochtend van 10 uur tot 12 uur middag 13.30 tot 17 uur en in de avond 18uur tot 20uur.

Zie ook op facebook: https://www.facebook.com/ijsbaan.roswinkel.7/

ADDENDUM per 04-02-2021: CORONAREGELEMENT IJSVERENIGING ROSWINKEL T CENTRUM

1. Schaatsen alleen voor leden

2. Alleen Inwoners van Roswinkel, die nog geen lid zijn, kunnen ter plaatse lid worden

3. Wanneer je grieperig, verkouden bent of koorts hebt blijf je thuis

4. Aanwijzingen van bestuursleden of vrijwilligers dienen ten alle tijden worden opgevolgd

5. Bestuursleden of vrijwilligers zijn herkenbaar aan een gekleurd veiligheidshesje

6. Er is een ingang en een uitgang, de route dient te worden gevolgd

7. Iedereen die binnen komt MOET zich registreren op een bij de ingang aanwezige lijst. Ga je weg en kom je later weer terug dan moet je je wederom registreren. Dit is wettelijk verplicht…

8. Groepsvorming is verboden

9. Behoudens gezinsleden is de 1,5 meter regel verplicht

10. Niet meer dan twee personen op de bankjes

11. Er worden geen wedstrijden georganiseerd

12. Kom zoveel mogelijk te voet of op de fiets

13. Parkeer de auto’s langs de straat

14. Er zijn geen sanitaire voorzieningen

15. Geen kantine facilitering, de ruimte is alleen toegankelijk voor bestuur/ vrijwilligers

16. Het meenemen/nuttigen van alcoholische drank is ten strengste verboden

17. Om 20.00 uur dient de baan leeg te zijn en de verlichting uit

18. Ieder schaatst volledig voor eigen risico en verantwoording

19. Het bestuur kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor opgelopen schades en letsel en zijn ten alle tijden voor eigen risico.

20. Bij overtreding van de regels kan de baan voor ieder worden gesloten

Namens het bestuur:Erica Beunder, Alex t Voert, Wilma Nijenhuis, Albert Nijenhuis