Home

Preventum Webdesign ©

Home.

Middenstand .

Verenigingsleven.

Participatie.

't Stadhoes.

Plaatselijk Belang.

OBS de Dreske.

Brede School.

Documenten.

Contact.

 

Plaatselijk Belang Roswinkel is een belangenvereniging voor alle inwoners

van Roswinkel.

De gemeente Emmen, waartoe ons dorp behoort, beschouwt het bestuur van

Plaatselijk Belang Roswinkel als één van haar Erkende Overlegpartners.

 

De andere Erkende Overlegpartners zijn de besturen van de andere

dorpsbelangenverenigingen van de gemeente Emmen

(bijv. Emmer-Compascuum en Nieuw-Weerdinge).

 

Zaken die met de gemeente Emmen afgestemd en besproken worden, zijn

onderandere bestemmingsplannen, wegenaanleg, speel- en groen

Voorzieningen en verkeersveiligheid. Ook zaken als het uitbreiden van

bedrijfsaccommodatie(s) komen aan de orde en deze zal de gemeente

altijd eerst met het bestuur van Plaatselijk Belang Afstemmen.

 

Drie keer per jaar houdt Plaatselijk Belang Roswinkel een algemene

ledenvergadering voor haar leden. Het doel van deze vergadering is het

uitwisselen van informatie ons dorp betreffend. Verder proberen we voor de

vergaderingen een spreker uit te nodigen.

 

Lidmaatschap:

Een ieder die lid is van Plaatselijk Belang Roswinkel ontvangt automatisch 4x

per jaar "Rond de Klok". Het lidmaatschap bedraagt 6,-- euro per jaar.

Mocht u lid willen worden, dan kunt u het beste even contact opnemen met

iemand van het bestuur.

 

Postadres:

Roswinkelerstraat 139a

7895 AS Roswinkel

 

Mailadres:

plb.roswinkel@live.nl

 

Het bestuur:

 

Voorzitter:                                  A. de Vries                 06-13080495    

Secretaris:                                  G. Kleinenberg           0591-351148

Penningmeester:                        F. Oosting                  0591-353627       

Bestuurslid                                 A. Schoonbeek           0622347940

Bestuurslid                                 M. Potze                     06-40262533

 

 

Plaatselijk Belang Roswinkel is op zoek naar nieuwe bestuursleden die het

team willen versterken! Indien u geinteresseerd bent om plaats te nemen

binnen het bestuur of meer informatie wilt over de functie dan kunt u het

beste even contact opnemen met 1 van de huidige bestuursleden.