Home

Preventum Webdesign ©

Home.

Middenstand .

Verenigingsleven.

Participatie.

't Stadhoes.

Plaatselijk Belang.

OBS de Dreske.

Brede School.

Documenten.

Contact.

 

Plaatselijk Belang Roswinkel is een belangenvereniging voor alle inwoners

van Roswinkel.

De gemeente Emmen, waartoe ons dorp behoort, beschouwt het bestuur van

Plaatselijk Belang Roswinkel als één van haar Erkende Overlegpartners.

 

De andere Erkende Overlegpartners zijn de besturen van de andere

dorpsbelangenverenigingen van de gemeente Emmen

(bijv. Emmer-Compascuum en Nieuw-Weerdinge).

 

Zaken die met de gemeente Emmen afgestemd en besproken worden, zijn

onderandere bestemmingsplannen, wegenaanleg, speel- en groen

Voorzieningen en verkeersveiligheid. Ook zaken als het uitbreiden van

bedrijfsaccommodatie(s) komen aan de orde en deze zal de gemeente

altijd eerst met het bestuur van Plaatselijk Belang Afstemmen.

 

Drie keer per jaar houdt Plaatselijk Belang Roswinkel een algemene

ledenvergadering voor haar leden. Het doel van deze vergadering is het

uitwisselen van informatie ons dorp betreffend. Verder proberen we voor de

vergaderingen een spreker uit te nodigen.

 

Lidmaatschap:

Een ieder die lid is van Plaatselijk Belang Roswinkel ontvangt automatisch 4x

per jaar "Rond de Klok". Het lidmaatschap bedraagt 6,-- euro per jaar.

Mocht u lid willen worden, dan kunt u het beste even contact opnemen met

iemand van het bestuur.

 

Postadres:

Stad 46

7895 AC Roswinkel

 

Mailadres:

plb.roswinkel@live.nl

 

Het bestuur:

 

Voorzitter:                                  A. de Vries                 06-13080495    

Secretaris:                                  D. Van der Veen        06-20010993

Penningmeester:                        F. Oosting                  0591-353627       

Bestuurslid                                 A. Schoonbeek           0622347940

Bestuurslid                                 M. Potze                     06-40262533

Bestuurslid                                 M. Hoogland               06-15086186

Bestuurslid                                 J.Lamberink                06-33005272