Home

Preventum Webdesign ©

Home.

Middenstand .

Verenigingsleven.

Participatie.

't Stadhoes.

Plaatselijk Belang.

OBS de Dreske.

Brede School.

Documenten.

Contact.

Festiviteiten

Welkom op de officiële website van ons prachtige dorp Roswinkel. Hier vindt u alle informatie met betrekking tot Roswinkel. Graag nodigen we u uit om verder te lezen om zo meer te weten te komen over ons mooie dorp Roswinkel en haar geschiedenis.
 

Welkom in ons dorp
Agenda
Deze maand
Kalender

 

 

Tijdens de zomervakantie gaan wij ook op vakantie.

Heeft u activiteiten die in de agenda kunnen staan. Laat het ons weten.

Geen activiteiten gepland

 

Iedereen een fijne zomervakantie gewenst.

NAM steekt energie in de buurt.

Klik op het plaatje voor meer informatie.

 

datum:

13 juni 2019

Wijziging ophalen afval

“Meer recycling, minder in de verbrandingsoven en minder kosten!”

 

Vanaf het najaar wordt het restafval (grijze container, lichtgrijze deksel) niet meer één keer per twee weken, maar één keer per drie weken opgehaald. Het GFT-afval (groene container) wordt van december t/m maart één keer per vier weken opgehaald. De gemeente Emmen heeft Area opdracht gegeven om deze wijziging door te voeren. Hiermee wil de gemeente stimuleren dat inwoners meer afval scheiden, waardoor er minder restafval is. Op deze manier wordt de afvalstoffenheffing voor inwoners niet hoger.

 

Restafval moet worden verbrand. Terwijl glas, GFT, PMD, textiel en oud papier gerecycled kan worden. Het kabinet verhoogt de belasting op het verbranden van restafval fors, waardoor gemeenten nog meer genoodzaakt zijn om scheiden van afval te stimuleren. Wethouder René van der Weide is verantwoordelijk voor de afvalinzameling in de gemeente Emmen: “De landelijke belasting op het verbranden van restafval is per 1 januari 2019 met bijna 150% gestegen. Om de afvalbelasting voor onze inwoners niet te verhogen, kiezen we ervoor om het scheiden van afval meer te stimuleren door de inzamelfrequentie te wijzigen. Meer recycling, minder in de verbrandingsoven en minder kosten!”

Met de maatregelen wordt een bedrag van € 387.000,- bespaard.

 

Per wanneer?

Area werkt aan een uitvoeringsplan voor de twee wijzigingen op de afvalinzameling. De verwachting is dat Area rond de zomer alle inwoners informeert over de nieuwe afvalkalender.

Ook is Area gevraagd om meer glasbakken te plaatsen, zodat er minder glas in de grijze container terecht komt.

 

Landelijke doelstellingen

Alle gemeenten in Nederland moeten voldoen aan een landelijke doelstelling voor restafval. Dat doel is maximaal 100 kilo restafval per inwoner per jaar in de grijze container. Minder restafval krijg je door meer glas, GFT, PMD, textiel en oud papier te scheiden. Op dit moment is de hoeveelheid restafval in de gemeente Emmen nog 204 kilo per inwoner per jaar.

 

 

 

 

 

Voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Communicatie, Marianne Tiemens, tel. 14 0591.